Skip to main content
Ut Gevolg

Worden de Jeugd- en de Dorpsprins
terzijde gestaan door een Raad van Elf.
De Ouderenprins kan rekenen op z’n Gevolg

Ut gevolg

Ouderen prinsenpaar

Prins Bert d’n Urste en Prinses Mia

2006

Ouderen prinsenpaar

Prins Kees d’n Twidde en Prinses Mieke

2010

Prins Jan d’n Twidde en Prinses Diny

2011

Prins Bert d’n Twidde en Prinses Annie

2012

Prins Koos d’n Urste en Prinses Annie

2014

Adjudant Sjef Hakkens

2015

Prins Antoon d’n Urste en Prinses Jo

2017

Prins Jan d’n Derde en Prinses Leny

2018

Prins Theo d’n Vierde en Prinses Mimi

2019

Prins Tom d’n Urste en prinses Ine

2020

Prins Henny d’n Urste en prinses Ingrid

2022 + 2023

Nooit te oud om carnaval te vieren!

Worden de Jeugdprins en de Dorpsprins terzijde gestaan door een Raad van Elf. De Ouderenprins kan rekenen op z’n Gevolg.

Ut Gevolg ondersteunt het prinsenpaar gedurende de tijd dat zij dit ambt bekleden. Uiteraard met Carnaval, waarbij bijna altijd het volledige Gevolg aanwezig is, maar ook tijdens diverse activiteiten waarbij de aanwezigheid van het ouderen prinsenpaar op prijs gesteld wordt.

Ut Gevolg bestaat op dit ogenblik uit allemaal ex – ouderenprinsen en prinsessen. Het mag dus duidelijk zijn, je kunt je hier niet voor aanmelden. Hoewel wij wel eens aanvragen krijgen, kunnen wij die helaas niet honoreren.

Achter de naam van de prins en prinses staat tussen haakjes het jaar dat het prinsenpaar de scepter over de Eikenburg zwaaide. Maar mocht u vragen en/of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen via ouderencarnaval@cvdebuurlanders.nl

Het Gevolg wordt aangestuurd door Vorst en Adjudant.

Commissie ouderen.